Klachtenregeling Bij Franciska

Hebt u een klacht? Laat het ons weten.

Bent u tevreden? Laat het anderen weten.

1. Doel van de klachtenregeling Bij Franciska:
Om klachten van klanten van Bij Franciska naar ieders tevredenheid op te lossen.
Om van de klacht te leren en daar waar nodig is wijzigingen aan te brengen in de manier van werken.
2. Procedure:
Hebt u een klacht over Bij Franciska, dan vragen wij u nadrukkelijk deze klacht voor te leggen aan Bij Franciska U kunt dit mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail (bijfranciska@gmail.com) doen.

De klacht wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. U krijgt een bevestiging van ontvangst van de klacht, mondeling, schriftelijk of per e-mail. Er wordt naar gestreefd de klacht met u binnen 4 weken op te lossen op een voor beide partijen bevredigende wijze.

Zo nodig kan een bemiddelingsgesprek plaatsvinden tussen de klager en aangeklaagde van Bij Franciska zal hiervoor een professionele onafhankelijke partij inzetten.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld? U kunt uw klacht hierover schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van Bij Franciska op het postadres: Bij Franciska, Wogmeer 43A, 1711 SW Hensbroek of via e-mail naar: bijfranciska@gmail.com t.a.v. Secretaris Klachtencommissie

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27-3-2022